Konin podczas montażu przed całkowitym zaizolowaniem instalacji