Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja jest to proces wymiany powietrza w danym pomieszczeniu, którego
celem jest utrzymywanie odpowiednich warunków klimatycznych, czyli zadanego
zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki
do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki
dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

Klimatyzator – urządzenie do chłodzenia pomieszczenia, który jest
urządzeniem korzystającym z właściwości termodynamicznych substancji –
cieczy i gazów.