Rekuperatory Thessla Green

Thessla_Green_-_logo
Budowa:

1. Wysokosprawne wymienniki RecAir
2. Energooszczędne wentylatory ebmpapst Radical spełniające normę ErP 2015 Directive
3. Przepływ powietrza przez centrale AirPack w układzie Tichelmanna

 • równomierny napływ powietrza na wymiennik
 • wyeliminowanie porywania wody przez wentylator
 • pomijalna różnica ciśnień pomiędzy ciągiem nawiewnym i wywiewnym
  wewnątrz centrali
 • zminimalizowany przeciek wewnętrzny (praktycznie brak
  przecieku)

AirPack_300400
4. Dodatkowa 50 mm izolacja pomiędzy sekcjami o dużej różnicy temperatur
5. Okablowanie central AirPack zintegrowane z obudową urządzenia – minimalizacja przewodów w przestrzeni przepływu powietrza.
6. Dwustronny dostęp do wnętrza centrali – wymiana filtrów.
7. Rozbudowany, kompletny system montażu central AirPack – Qfix znacznie
ułatwiający instalację urządzenia i radykalnie oszczędzający czas
instalatora
8. Wysoka sprawność energetyczna
9. Charakterystyki cieplne i przepływowe oraz działanie systemu przeciwzamrożeniowego potwierdzone badaniami na profesjonalnym stanowisku kalorymetrycznym w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu
10. Innowacyjny design

AirPack_180_flat

Automatyka:

1. Innowacyjny energooszczędny system przeciwzamrożeniowy FPX:

 • Ciągła dostawa świeżego powietrza świeżego do budynku – bez zwalniania lub zatrzymywania wentylatora nawiewnego
 • Nagrzewnica wstępna sterowana płynnie przez regulator PID oraz układ PWM
  stanowiące integralną część sterownika Green-T – oszczędności na poziomie 60% w porównaniu z grzałkami sterowanymi ON/OFF
 • Nagrzewnica wstępna posiada radiator – dzięki znacznemu zwiększeniu powierzchni przekazywania ciepła, temperatura nagrzewnicy jest kilkukrotnie niższa od nagrzewnic nieożebrowanych

2. Sterownik zawsze stanowi integralną część centrali. Modułowa budowa sterownika – duża funkcjonalność oraz możliwości integracji szerokiej palety urządzeń peryferyjnych. Komunikacja Modbus w standardzie. Proste poszerzenie funkcjonalności w dowolnym czasie poprzez wpięcie modułu rozszerzającego również w urządzeniu już zamontowanym u inwestora.

Air_3
3. Duży wybór interfejsów użytkownika (paneli sterowania). Dowolna konfiguracja. Nastawy urządzenia można zadawać poprzez:

 • 6-cio stopniowy przełącznik – AirS
 • panel alfanumeryczny LCD na centrali – Air+
 • panel alfanumeryczny LCD na 1,5m przewodzie Scart – AirL+
 • panel dotykowy – Air++ (dostępny w III kwartale 2014)
 • online smartfon, PC (dostępny w IV kwartale 2014)

4. Zmiana panelu sterowania nie wymaga dodatkowych modyfikacji w zakresie sterownika. Użytkownik w każdej chwili może wymienić panel na inny dowolny z oferty Thessla Green.
5. Dopasowanie centrali do instalacji w budynku poprzez procedurę kalibracji urządzenia w ustawieniach zaawansowanych.